VvE Bestuur
en advies

VvE Bestuur
en advies

  • 01 Bestuur
  • 02 Advies

Waar wij goed in zijn

VvE bestuur

Een "verstandige" vereniging van eigenaars begrijpt dat het functioneren van de VvE en de proactiviteit van een bestuur hand in hand gaan. Steeds vaker komt het voor dat bij gebrek aan kennis en wilskracht onder de bewoners geen bestuur kan worden gevormd. In dat geval neemt vaak de beheerder deze rol op zich, veelal zonder succes en tot ongenoegen van de eigenaars.

Wil uw VvE zorgeloos de toekomst tegemoet gaan en niet afhankelijk zijn van de beheerder als het gaat om goed bestuur? JB & Partners specialiseert zich specifiek in het besturen van VvE's als onafhankelijke partij. Hierbij opereren we compleet losstaand van de beheerder met maar één doel: de belangen behartigen van de gemeenschappelijke eigenaars.

Heeft u reeds een gekozen bewonersbestuur maar wenst u meer expertise in huis te halen? JB & Partners biedt tevens de mogelijkheid om toe te treden tot de Raad van Commissarissen, waarbij wij een adviserende en controlerende rol op ons nemen. 

Meer informatie

Wat we nog meer doen

Consultancy

Af en toe is er behoefte aan extra begeleiding of advies over gecompliceerde vraagstukken. Om ervoor te zorgen dat er op dat moment de juiste besluiten worden genomen, kunnen de specialisten van JB & Partners u bijstaan met gedegen en onderbouwd advies.

Wij adviseren onder andere in de activatie van nieuwe VvE's, het wijzigen of opstellen van de akte van splitsing en bestuurlijke zaken met betrekking tot grote planmatig werkzaamheden.

Geen uitdaging op het gebied van VvE's is ons te groot!
×

Hallo!

Klik op een van onze beschikbare medewerkers om contact op te nemen.

× Contact